Saturday 5 December 19:00 - 21:00

Bulgarian Cultural Institute London
186-188 Queen's Gate
South Kensington
London
SW7 5HL

Tickets Unavailable

Представяне на новия дългоочакван роман на Теодора Димова "ПОРАЗЕНИТЕ"

Uncategorized

Представяне на "ПОРАЗЕНИТЕ" - роман на Теодора Димова / Presentation of "THE DEFEATED" - a novel by Teodora Dimova

Български културен институт Лондон има удоволствието да ви покани на представянето на дългочакания нов роман на известната българска писателка и драматург Теодора Димова „ПОРАЗЕНИТЕ” на 5 декември 2020, от 19:00 часа, в Галерия “София”.

РЕЗЮМЕ

"Поразените" от Теодора Димова ни връща към един от тъмните периоди в българската история - непосредствено след събитията от 9.IX.1944 г., когато мнозина са поразени от тоталитарния режим, установил се чрез съветската окупация след преврата.

1 февруари 2016 г. беше мразовит ден.

Бях на възпоменанието пред паметника на жертвите на комунизма в градината на НДК. Не можеше да се стои дълго на едно място, дъхът ни излизаше като пара. Пред паметника имаше около двеста човека, увити в шалове. Самата аз се бях вледеила.

Лица от държавната власт нямаше.

Като че ли беше частна панахида. Като че ли жертвите нямаха нищо общо с нашата държава. Като че ли ни е станало по-удобно да живеем без памет. Почувствах се тягостно в ледената, кристална февруарска утрин.

- Откъс от послеслова в книгата "Поразените".

---

Теодора Димова е родена през 1960 г. в София в семейството на големия български писателя Димитър Димов. Завършва английска филология в СУ „Кл. Охридски“ и специализация в "Роял Корт Тиатър" в Лондон. Tя работи като редактор в редакция Радиотеатър на БНР.

Теодора Димова е сред най-известните и четени български писатели. Авторка е на 9 пиеси, сред които са "Без кожа", "Змийско мляко", "Кучката", "Любовници", "Невинните" и др., играни в различни театри в страната и чужбина.

През последните години бяха публикувани романите й "Емине", "Майките", "Адриана" и "Марма, Мариам".

През 2006 г. "Майките" спечели Наградата за източноевропейска литература на Bank Austria и KulturKontakt. Книгата има 11 издания у нас и е публикувана на 9 езика, между които немски, френски, руски, полски, унгарски, словенски и др. "Адриана" е преведена във Франция и в Чехия.

През 2010 г. "Марма, Мариам" спечели Националната награда Хр. Г. Данов за българска художествена литература. Нейният роман "Влакът за Емаус" (2013) спечели наградата за проза на портал Култура за 2014 г. Най-новата й книга - повестта "Първият рожден ден" излезе в издателство "Сиела" в края на 2016 г.

-------------------------------------------------

Bulgarian Cultural Institute London is happy to invite you to the presentation of the long-awaited new novel by the famous Bulgarian writer and playwright Teodora Dimova “THE DEFEATED” on November 05, 2020, from 19:00, at the “Sofia” Gallery.

SUMMARY

The "Defeated" by Teodora Dimova takes us back to one of the dark periods in Bulgarian history - immediately after the events of September 9, 1944, when many were defeated by the totalitarian regime established by the Soviet occupation after the coup.

February 1, 2016 was a frosty day.

I was at the memorial in front of the monument to the victims of communism in the garden of the National Palace of Culture. We couldn't stay in one place for long, our breath came out like steam. In front of the monument were about two hundred people wrapped in scarves. I had frozen myself.

There were no government officials.

It was like a private memorial service. It was as if the victims had nothing to do with our country. It seems that we have become more comfortable living without memory. I felt heavy on the icy, crystal clear February morning.

- Excerpt from the afterword in the book "The Defeated".

---

Teodora Dimova was born in 1960 in Sofia in the family of the great Bulgarian writer Dimitar Dimov. She graduated with English Philology from the Sofia University "Kl. Ohridski ”and specialization in the Royal Court Theater in London. She works as an editor in the Radio Theater of the Bulgarian National Radio.

Teodora Dimova is among the most famous and widely read Bulgarian writers. She is the author of 9 plays, among which are "Skinless", "Snake's Milk", "The Bitch", "Lovers", "The Innocents", etc., played in various theaters in the country and abroad.

Her novels "Emine", "Mothers", "Adriana" and "Marma, Mariam" have been published in recent years.

In 2006, "Mothers" won the Eastern Austria Literature Prize of Bank Austria and KulturKontakt. The book has 11 editions in Bulgaria and is published in 9 languages, including German, French, Russian, Polish, Hungarian, Slovenian and others. "Adriana" has been translated in France and the Czech Republic.

In 2010, Marma, Mariam won the Hr. G. Danov for Bulgarian fiction. Her novel The Train to Emmaus (2013) won the Culture Portal's 2014 prose award. Her latest book, The First Birthday, was published by Ciela in late 2016.

Comments

You must login before you can post a comment..