Sunday 8 March 19:00 - 21:00

Bulgarian Cultural Institute London
186-188 Queen's Gate
South Kensington
London
SW7 5HL

Tickets Unavailable

Юбилейна вечер с поезия и музика на големия Недялко Йорданов

Music

Юбилейна вечер с поезия и музика на големия български поет, драматург, режисьор, преводач и автор на текстове за песни Недялко Йорданов

Българският културен институт Лондон има удоволствието да ви покани на юбилейна вечер с поезия и музика по повод „20х4“ – годишнината на големия български поет, драматург, режисьор, преводач и автор на текстове за песни Недялко Йорданов: „Нежна поезия и музика“ на 8 март 2020г. от 19.00 часа в Галерия „София“.

Специални гости: Недялко Йорданов, Росица Русева, Георги Стоев

Музикален акомпанимент на поезията на автора: Росица Русева (саксофон) и Георги Стоев (пиано)

Специален поздрав към всички дами за 8-ми март - Росица Русева ще изпее песни от фарс мюзикъла „Две жени, без да се брои мъжът“ автор и режисьор Недялко Йорданов, музика Хайгашот Агасян.

Недялко Йорданов е български поет, драматург и публицист, носител на награда „Златен Орфей“ за цялостно творчество през 1997 г. Издал е над 90 книги поезия, проза, публицистика и мемоари. Автор е на 24 пиеси играни в много страни на Европа и Япония. Режисирал е над 70 театрални спектакъла, телевизионни филми и сериали.

Роден е на 18 януари 1940 г. в Бургас. Завършва гимназия в родния си град, а през 1962 г. – българска филология в Софийския държавен университет. През периода 1962 – 1963 г. работи като учител в Малко Търново. От 1963 до 1983 г. е драматург на Бургаския драматичен театър. През 1980 – 1988 г. е главен редактор на Алманах „Море“. През 1990 година става драматург в театър “Възраждане” – София. Започва да публикува през 1954 година във вестник „Черноморски фронт“ (Бургас). Активно сътрудничи на периодичния печат. Превежда поезия от руски и турски език. Произведения на Йорданов са превеждани на руски, полски, немски и други езици.

Някои поетични книги: „Всичко ще изпитаме” (1963), „Когато ставаме бащи” (1965), „Лирика” (1973), „Младостта си отива” (1977), „Любовна лирика” (1958; 1978; 1979), „Стихотворения” (1983), „Остаряваме бавно” (1991), „Не остарявай, любов” (1991). Пише и за театъра, както и текстове за песни. Автор е и на роман в стихове за деца и юноши. Под знака на ИК „Жанет 45” излизат книгите му „Ще те накарам да се влюбиш. Стихотворения” (2001), „Старомодна поезия” (2002), „Историята на една любов” (2002) и др.

Един от десетте най-известни бардове на Европа в поредицата на Чешката телевизия, изпълнявал на самостоятелни рецитали и концерти в България и чужбина своите авторски песни.

Росица Русева е завършила е музикално училище и елитната гимназия „Лиляна Димитрова“ Пловдив, после ВИТИЗ – София. Назначена е в Пловдивския Драматичен Театър, където е водеща актриса 14 години. След Демокрацията напуска театъра и 10 години работи в чужбина с Жоро Стоев като певица,п саксофонистка и водеща на забавни програми.13 години води авторските предавания „Уикенд с Роси“ и „Всеки ден с Роси“ в Канал 3. Има издадени 2 романа и пет пиеси. В момента играе във фарс мюзикъла на Недялко Йорданов „Две жени, без да се брои мъжът“ и авторската музикална комедия „Невъзможна любов“ с Дидо Мачев.

Георги Стоев е завършил музикално училище и АМТИИ-Пловдив, след което работи като Главен музиколог в Дирекция „Музика“ Пловдив. 10 години пътува в чужбина като музикант с Роси Русева. От 2010 г. е Директор на „Национална Агенция Музика“ София Повече от 13 години е продуцент на предаванията „Уикенд с Роси“ и „Всеки ден с Роси“ в Канал 3. В момента участва във фарс мюзикъла „Две жени, без да се брои мъжът“ на Недялко Йорданов с аранжимент и акомпанимент на живо на песните. В музикалната комедия “Невъзможна любов“ на Роси Русева е автор на музиката и свири и пее на живо.

----------------------------------------------------

The Bulgarian Cultural Institute London has the pleasure to invite you to the “20x4” anniversary evening with poetry and music of the famous Bulgarian poet, playwright, producer, translator and author of texts for songs Nedyalko Yordanov Tender poetry and music on the 8-th of March 2020 at 7pm. at Gallery Sofia.

Special guest: Nedyalko Yordanov (author)

Music accompaniment to the poetry of the author: Rosica Ruseva (saxophone) and Georgi Stoev (piano)

A special greeting for all the ladies on the occasion of the Women’s Day: Rosica Ruseva is going to sing songs from the musical comedy Two women without counting the man (author of the text and director of the musical comedy: Nedyalko Yordanov, music: Haigashot Agasyan).

Nedyalko Yordanov is a Bulgarian poet, playwright, and publicist, holder of the Bulgarian award “The Golden Orpheus” (1997) for his whole creative work. He was born 18 January 1940 in Burgas, Bulgaria. He is the author of 90 books of poetry, fiction, memories and publicism. The author of 24 plays shown in many countries in Europe and Japan. He is the director of more than 70 theatre plays, TV-films and serials. He graduated from high school in his hometown Burgas. In 1962 he graduated with a degree in Bulgarian philology from the St. Clement of Ohrid Sofia University. Between 1962 and 1963 he worked as a teacher in Malko Tarnovo. Later, from 1963 to 1983 he was a playwright in the Burgas Drama Theatre. For the period 1980-1988 he was the main editor of the almanac Sea. During 1990 he became a playwright for the Theatre Vazrazhdane in Sofia. He began publishing in 1954 in the newspaper Black Sea Front, Burgas. He is actively cooperating with the daily press. He translates poetry from Russian and Turkish. His works are translated into Russian, Polish, German and many other languages.

He is the author of many poetry collections among which are: We are going to feel this all (1963), When we become fathers (1965), Lyrics (1973), Youth is going away (1977), Love lyrics (1958; 1978; 1979), Poems (1983), We are getting slowly older (1991), Love, don’t get old (1991). He is also the author of a number of texts for theatre plays and songs. He is the author of a text in poems of a novel for children. He has recently published a number of books at the Janet-45 Publishing among among which are: I am going to make you fall in love with me. Poems. (2001), Old-fashioned poetry (2002), The story of a love (2002) and other.

One of the best top 10 bards of Europe in the edition of the Czech television who has performed his songs on author’s concerts and recitals in Bulgaria and all over the world.

Rosica Ruseva has absolved the High school of music and the prestigious high school Lilyana Dimitrova in Plovdiv and the University of Arts and Theatre in Sofia. She has worked as an actress at the The Drama Theatre in Plovdiv where has been a leading actress for 14 years. After the coming of the Democracy in Bulgaria is leaving the country and is working together with Georgi Stoev as a singer, saxophonist and a conductor of amusing programs. She has been conducting for 13 years already the authors programs Weekend with Rosi and Every day with Rosi at the Chanel 3 in Bulgaria. She is the author of 2 novels and 5 plays. At the moment she is playing roles in the comedy musical of Nedyalko Yordanov Two women without counting the man and the author’s musical comedy Impossible love of Dido Machev.

Georgi Stoev has absolved High school of Music and after that has worked as a main musicologist at the Music Direction in Plovdiv. He has performed for 10 years abroad together with Rosica Ruseva. From the year of 2010 is a director of the National Agency of Music in Sofia. More than 13 years is a producer of the TV-programs Weekend with Rosi and Every day with Rosi at the Chanel 3. At the moment is performing at live the musical arrangement and accompaniment of the songs in the comedy musical of Nedyalko Yordanov Two women without counting the man. He is the author of the music in the musical comedy Impossible love of Rosi Ruseva and is singing and playing at live.

Comments

You must login before you can post a comment..

Nearby Events

Nothing here

From our Partners