Wednesday 4 December 19:00 - 21:00

Bulgarian Cultural Institute London
186-188 Queen's Gate
South Kensington
London
SW7 5HL

Registration
  • 🍻

Photography exhibition / Concert-piano, clarinet, baritone / Cocktail

Uncategorized

An exhibition dedicated to Sir Neville Marriner / Изложба посветена на сър Невил Маринър

4th of December

7pm

"Sofia" gallery

The Bulgarian Cultural Institute London cordially invites you to the opening of the photography exhibition “Snow Spectres" by Meirion Harries, dedicated to Sir Neville Marriner, the great English conductor, who supported music in Bulgaria.

Special guests:

The photographer Meirion Harries

Maria Prinz (piano)

Andrew Marriner (clarinet)

Milo Harries (baritone)

Bulgarian wine will contribute to your great mood and unforgettable experience.

The history of Bulgaria is many layered, each layer disappearing under each succeeding layer. This exhibition of photography by Meirion Harries shows the last layer, the socialist era, disappearing beneath the first snows of winter.

Meirion has created haunting, spectral images of snow covered statues from the socialist decades that echo the challenge of Ozymandias, an Egyptian Pharaoh who thought himself immortal - 'Look on my works, ye Mighty, and despair!' By showing a past era disappearing, the images together form a meditation on what it means to be Bulgarian today.

The exhibition is dedicated to Sir Neville Marriner, the great English conductor, who supported music in Bulgaria. The photographer Meirion Harries will donate proceeds from the exhibition in Sir Neville's name to a cultural educational institution in Bulgaria.

_________________________________________________________________________________________

04 декември 2019г.

19:00 часа

Галерия "София"

Българския културен институт има удоволствието да ви покани на изложбата от фотографии "Снежни Привидение"на Меирион Харис, постветена на сър Невил Маринър, големият английски диригент, който е подкрепял музиката в България.

Специални гости:

фотографът Меирион Харис

Мария Принц (пиано)

Андрю Маринър (кларинет)

Мило Харис (баритон)

Чаша българско вино ще допринесе за вашето настроение и незабравимо преживяване.

Историята на България е многопластова, всеки слой изчезва под всеки следващ. Тази изложба от фотографии на Мейрион Харис показва последния слой- социалистическата епоха, изчезващ под първите снегове на зимата.

На пръв поглед тези изображения на бронзови статуи от социалистическата епоха изглеждат като красиви, абстрактни фигури, далеч отдалечени от реалността на силата, която са създадени да представляват. Но има едно по-дълбоко послание - това какво означава да си българин: метафора за историята на България.

Изложбата ще остане в Българския културен институт до 13 декември, и ще имате възможност да я разгледаде всеки ден от 10 до 16 часа.

Фотографът Меирион Харис ще дари приходите от изложбата в името на сър Невил Маринър на културно образователна институция в България.

Comments

You must login before you can post a comment..